บทสรุปผู้บริหาร


ในยุคดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงเวลา ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรากำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความจำเป็นที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน สิ่งที่ท้าทายที่สุดที่ผู้ประกอบการต้องเผชิญคือวิธีที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการทำการตลาดดิจิทัลแบบดั้งเดิม ให้เป็นระบบการทำการตลาดดิจิทัลบนระบบพื้นฐานของเทคโนโลยี Blockchain และการวิเคราะห์และการนำข้อมูลข้อมูลเชิงลึกที่จะสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า ในขณะเดียวกันก็สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งอีกด้วย ดังนั้น ทีม DIGIT มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา DIGIT Solutions เพื่อสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์การจัดการและการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ตลอดจน การสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจแนวใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต อย่างมั่นคงและยั่งยืน

DIGIT Solutions คือระบบการทำการตลาดดิจิทัลบนพื้นฐานของระบบ Blockchain มีประสิทธิภาพสูงสุด ปลอดภัยและโปร่งใส และถูกออกแบบมาเป็นพิเศษที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของการทำตลาดดิจิทัลให้เกิดความสมบูรณ์แบบ อาทิ การสร้างแบรนด์ การทำการธุรกิจการค้า ทั้งในธุรกิจค้าปลีกและการให้บริการ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น B2B, B2C และ C2C คุณสมบัติเด่นของ DIGIT Solutions สามารถบูรณาการทำการตลาดบนโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การใช้งาน DIGIT Solutions นั้น เราสามารถที่จะลดความล่าช้าของการทำงานให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันเกิดความโปร่งใส และการลดค่าใช้จ่ายรวมถึงเพิ่มผลกำไรได้อย่างเห็นได้ชัด ระบบพื้นฐานของระบบ Blockchain คือเครื่องมือกลไกที่สามารถช่วยให้การทำธุรกรรมได้อย่างแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง DIGIT Solutions ถูกพัฒนาขึ้นมาบนพื้นฐานของระบบ NEM Blockchain ซึ่งเป็นระบบ Blockchain ที่มีโครงการใหญ่ทีสุดในโลก

DIGIT Solutions คือระบบระบบการทำการตลาดดิจิทัลบนพื้นฐานของระบบ Blockchain ระบบแรก ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ ระบบ E-Wallet ที่ทันสมัยและเทคโนโลยี Payment Gateway ของเราได้เป็นอย่างดี โดย DIGIT Solutions มีคุณลักษณะเด่น 8 ประการที่ทำขึ้นมาเพื่อ สร้างความสมบูรณ์ให้กับ การทำการตลาดดิจิทัล รวมถึงการทำโฆษณา การตอบสนองต่อลูกค้า การประชาสัมพันธ์ การขาย และการส่งเสริมการขาย คุณสมบัติที่โดดเด่นลำดับแรก คือ DIGIT Signature ซึ่งนำมาใช้ในด้านของความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและความโปร่งใสในการชำระเงินได้อย่างสูงสุดด้วย เทคโนโลยี Multisignature ในระบบ E-Wallet ลำดับที่สอง DIGIT Score คือระบบที่รองรับการลงคะแนนที่น่าเชื่อถือโดยปราศจากการทุจริต หรือการแก้ไขข้อมูลจากลูกค้า หรือผู้ไม่ประสงค์ดี ลำดับที่สาม DIGIT Ads สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำโฆษณาดิจิทัล โดยปราศจากคนกลาง อีกทั้งยังช่วยให้ลูกค้าหรือผู้ชมโฆษณานั้น ๆ สามารถได้รับคะแนนสะสม และสามารถทำไปแลก DIGIT Coin จากการชมโฆษณาได้อีกด้วย ลำดับที่สี่ เพื่อที่จะทำให้ DIGIT Ecosystem สามรถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เราจึงพัฒนา DIGIT CSR เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และ มวลมนุษยชาติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย จำนวนเงิน 5% ของค่าดำเนินการทางธุรกรรม จะถูกนำไปบริจาคให้กับการกุศล ลำดับที่ห้า DIGIT Space จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่ว่างอยู่ นำไปใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลำดับที่หก DIGIT Radar เป็นระบบที่ให้บริการบนพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีระบุบอกตำแหน่ง (Location-based Services) เพื่อช่วยในการค้นหาจุดบริการต่าง ๆ เช่น จุดบริการรับชำระเงิน Cryptocurrency, ตำแหน่งการบริการ รวมถึงการเช็ครายการส่งเสริมการขาย อีกด้วย ลำดับที่เจ็ด DIGIT CRM คือระบบการส่งเสริมการขายที่สามารถช่วยให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้า โดยนำการส่งเสริมในรูปแบบของการใช้คูปอง การสะสมคะแนนและการนำคะแนนสะสมไปใช้หรือโอนให้กับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อีกทั้ง ยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อช่วยในการทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า รวมถึงเสริมสร้างให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้อย่างดีเยี่ยม ลำดับที่แปด DIGIT API จะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ในอนาคตได้ อย่างไร้รอยต่อ

ทีมงานของ DIGIT ได้พัฒนา DIGIT Ecosystem อย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีบนพื้นฐาน Blockchain ที่พิเศษ ซึ่งสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานของผู้ใช้ เงินตราดิจิทัล รวมถึงการใช้งาน การซื้อขายแลกเปลี่ยน สินค้าและบริการ ได้จริง DIGIT Solutions เป็นหนึ่งในแปดองค์ประกอบที่สำคัญของ DIGIT Ecosystem ซึ่งองค์ประกอบที่เหลือ เจ็ด องค์ประกอบคือ DIGIT Foundation, DIGIT Corporation, DIGIT Coin, DIGIT Token, DIGIT Currencies, DIGIT Wallet, and DIGIT Payment Gateway.

เพื่อที่จะทำให้ DIGIT Solutions มีความเป็นไปได้ เราจึงมีความประสงค์ในการรับการสนับสนุนจาก ผู้ลงทุนทุกท่าน โดย ผู้ลงทุนใน DIGIT Coin จะได้รับผลประโยชน์มากมายจากการลงทุนด้วยโบนัสพิเศษสูงสุดถึง 40% ระหว่างระยะเวลาในการออก PRE-ICO นอกจากนั้น ผู้ลงทุน ยังสามารถได้รับโบนัสอีก 5% จาก โปรแกรมการแนะนำบุคคลที่สนใจจะลงทุน และ ผู้ที่ถือ DIGIT Token มากกว่า 200 Tokens จะได้รับโบนัสพิเศษ 20% ของรายได้ที่ได้จากการค่าดำเนินการธุรกรรมบนระบบ

เนื่องด้วยธุรกิจค้าปลีกมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด รวมถึงการใช้ แอพพลิเคชั่นโซเชียลมีเดีย ในการนัดหมายที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้จำนวนสมาชิกของ DIGIT มีโอกาสที่จะเติบโตไปพร้อมกับความนิยมในการใช้ DIGIT Coin ควบคู่ไปกับการใช้ DIGIT Coin ในภาคธุรกิจจริง และสามารถเข้าไปใช้ในตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลดิจิทัล ในนานาประเทศได้ (Poloniex, Bitfinex, Bithumb, Bittrex, Bitflyer, HitBTC, CoinOne, OKcoin, Zaif, BX.in.th, TDAX, ฯลฯ)

จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปีของทีมงาน DIGIT และคณะกรรมการที่ปรึกษา พันธมิตรทางการค้า และผู้ก่อตั้ง ในสายงานต่าง ๆ เช่น การบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีความปลอดภัยทางด้าน Hardware and Software Solution ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ธุรกิจค้าปลีกและการให้บริการ จะสามารถรับประกันในการขับเคลื่อน DIGIT Ecosystem และ DIGIT Solutions ให้เป็น ระบบการทำการตลาดดิจิทัลบนพื้นฐานของระบบ Blockchain มีประสิทธิภาพและทรงพลังสูงสุดได้